Zienswijze en visie voor gebiedsontwikkeling van het platform TOLHUIS/SIXHAVEN-gebied

Oude print

Bijzonder gebied

Het platform TOLHUIS/SIXHAVEN-gebied wil dit gebied als groene-blauwe zone met cultuur-historische waarde behouden en versterken voor de volgende generaties.

Niet alleen voor de omwonenden en duizenden passeerders op weg naar een van de ponten, maar ook voor alle Amsterdammers en toeristen die er met dit gebied in het nieuwe centrum van Amsterdam, pal tegenover het centraal station en aan het IJ, een ‘voortuin in

Noord’ bij hebben gekregen. En niet zomaar een voortuin; een bijzondere historische voortuin, waar het eeuwenlang geleden al goed toeven was in de TOLHUISTUIN, een gebied waarvan sommigen beweren dat Amsterdam van hieruit ontstaan is, met een sluiscomplex met monumentale status, een gebied met een groene scheg functie door het kanaal dat in verbinding staat met het groene achterland en, niet onbelangrijk, een gebied met de Sixhaven met zicht op het IJ, het drukst bevaren waterplein van Nederland.

 

Onder druk

Nu de crisis voorbij is en de druk vanuit de centrale stad groot is om meer woningen te bouwen, met name in het ‘groene’ Noord (zie ‘koers 2025’) en er momenteel maar liefst 7 versnelde bouwlocaties in Noord aangewezen zijn, Overhoeks met zijn urbane uitgaans-bestemming veel touristen en bewoners zal aantrekken, dit gebied vanwege de centrale locatie gewild is voor kantoor-complexen en dit gebied opgeofferd dreigt te worden vanwege bruggen en fietsroutes (zie ‘sprong over het IJ’) dwars door de SIXHAVEN heen; denken wij dat het belangrijk is om een stem te laten horen die niet vercommercialiseerd kan worden; namelijk die van de leefbaarheid.

 

Onze visie

Wat maakt een stad aantrekkelijk; een gewilde plek om er te wonen en te werken?

Als je ook lucht kan krijgen en letterlijk lucht kan zien, als mensen zich samen verantwoordelijk voelen voor de ruimte waar ze in wonen, als ze zich een gebied toe kunnen eigenen, omdat ze er ook zeggenschap over hebben en als ze tot rust kunnen worden, omdat ze zich in een groene ruimte kunnen begeven.

Op dit uniek gebied vragen wij jullie stadsbestuurders om voor de lange termijn een visie te ontwikkelen die voorbij de korte termijn winst gaat. Een visie waarin het TOLHUIS/SIXHAVEN–gebied ontwikkeld wordt tot ‘voortuin van noord’; groen, duurzaam, openbaar en toegankelijk.

Het document ‘bouwterein SLUISTUIN’ geeft onze ideeën weer voor de tijdelijke invulling van het gebied naast de sluis (de oude noord-zuid opslag); het begrip ‘buurtzaam’ is hierin naast duurzaam en open opgenomen, omdat voor het slagen van deze opzet, het van belang is dat de tijdelijke bestemming van de SLUISTUIN gedragen wordt door de belanghebbenden. In onze ideeen hebben we voorgesorteerd op de mogelijke gewenste duurzame, groene en publieke bestemming.

Het document ‘ontwikkelings-contour TOLHUIS/SIXHAVEN-gebied’ is in samenspraak met buro VLUGP ontwikkeld; dit geeft onze wensen betrekkende de te ontwikkelen gebiedsvisie weer.

oktober 2017, Platform TOLHUIS/SIXHAVEN-gebied, Marieke Oomen, Eva Vesseur, Nancy Wiltink