Tijdelijk gebruik terrein

Urban Playground met Duurzame initiatieven in de Voortuin van Noord

Naar alle waarschijnlijkheid wordt binnenkort het gebied achter de sixhaven (voormalige N/Z-lijn beheer) vrijgegeven voor tijdelijk gebruik. De Voortuin van Noord heeft een voorstel voor tijdelijk gebruik van het N/Zlijn- bouwterrein gedaan. Dit voorstel is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden, ondernemers en buurtgenoten van het bouwterrein en brengt ideeën samen die het afgelopen jaar op bijeenkomsten, symposia en buurtborrels zijn verzameld. Op 15 september hebben we het bouwterrein voor het eerst grondig bekeken en op deze midgetgolf/picknick zijn de diverse ideeën concreter geworden. Zie hieronder het verzameldocument De Sluistuin, een urban playground met duurzame initiatieven.