Platform Voortuin van Noord

Bewoners, ondernemers en betrokkenen bij het Tolhuis en Sixhavengebied hebben zich verenigd in het Platform Voortuin van Noord.

VWWS– Vereniging woonbootbewoners Sixhaven en Willem III-Sluis, Watersportvereniging Dok en Scheepsbouw Sixhaven, Bewoners rondom Sixhaven/Tolhuis, Horeca ondernemers Cafe de Pont, het Tolhuis, en de Tolhuistuin.

Uitgangspunt van dit platform is geïntegreerde gebiedsontwikkeling, waarbij wij vragen om de unieke landelijke groen/blauwe kenmerken, als onderdeel van de Noord Hollandse kanaalscheg, van het TOLHUIS/SIXHAVEN-gebied te koesteren. Het sluizencomplex heeft een grote cultuurhistorische waarde en een status als beschermd stadsgezicht.

Wij vragen dat bij de gebiedsontwikkeling van dit gebied de groen/blauwe waarden en de cultuurhistorische waarde beschermd en verankerd worden in beleid van de Gemeente Amsterdam. Bouw het gebied niet vol. Ook niet als toch metrohalte Sixhaven aangelegd wordt.

Het platform is dan ook verheugd dat wethouder Marieke van Doorninck in 2021 heeft besloten dat het gebied de komende 5 jaar een ‘groene bestemming’ krijgt.

Het is, nu iedereen het Ij oversteekt en Noord ‘ontdekt’ is, alsof de muur zoals in Berlijn is gevallen; in het nieuwe centrum blijkt er ineens een relatief braakliggend, luw en enigszins verwaarloosd gebied in het centrum van Amsterdam te liggen! Een kans om dit gebied ‘terug te geven aan de Amsterdammers! Een gebied om, zoals de eeuwen hiervoor op adem te komen in de luwte , in het groen. Maak er een openbare, groene, luwe, prettige, inclusieve, duurzame nieuw park; een ‘voortuin van Noord’!