Platform Voortuin van Noord

Bewoners, ondernemers en betrokkenen bij het Tolhuis en Sixhavengebied hebben zich verenigd in het Platform Voortuin van Noord.

VWWS– Vereniging woonbootbewoners Sixhaven en Willem III-Sluis, Watersportvereniging Dok en Scheepsbouw Sixhaven, Bewoners rondom Sixhaven/Tolhuis, Ondernemers Cafe de Pont en het Tolhuis

Uitgangspunt van dit platform is gebiedsontwikkeling; het koesteren van de unieke landelijke groen/blauwe kenmerken van het Tolhuis/Sixhaven-gebied. Belangrijk hierbij is dat de groen/blauwe kenmerken met een grote cultuurhistorische waarde en een status als beschermd stadsgezicht verankerd worden in het beleid van de Gemeente Amsterdam om van daaruit beslissingen te kunnen nemen. De recent voorgestelde maatregelen van projectbureau ‘Sprong over het IJ’ die op dit gebied van invloed zijn, zouden moeten worden uitgevoerd in het licht van dit voorstel.