Landschapsarchitectuur

Het platform Voortuin van Noord heeft in september 2017 in een aantal sessies met Buro VlugP de landschappelijke ontwikkelings-contouren geschetst voor het Tolhuis-Sixhavengebied.

Uit die bijeenkomsten bleken de volgende uitgangspunten: De IJ-oever kenmerkt zich door de meanderende lange oeverlijnen en  markante bomenlijnen. Het Sixhavengebied wordt getypeerd door water, insteken en koppen en heeft potentie om een groot park en verblijfsgebied te zijn.

Naar aanleiding van gesprekken met hen en de ontwikkelingen in de buurt kiest Platform van Noord tenslotte in 2018 voor de ‘nul optie’: we vragen de gemeenteraad om in hun gebiedsontwikkelingen óók serieus te kijken naar gebiedsontwikkeling zonder nieuwe bebouwing, groen en open. Precies dat wat dit gebied tot beschermd stadsgezicht maakt.